“…Mensen bemoedigen door (h)erkenning te geven aan allerlei facetten in de relatie met God en waaruit Gods betrokkenheid en zorg bij mensenlevens blijkt…”